Sint-Sebastiaensgilde

De Vrye Archiers van Mynheere Sint-Sebastiaen.

DE GILDE
De Koninklijke-en Keizerlijke schuttersgilde "De vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen" werd officieel gesticht door hertog Karel de Stoute die op 22 februari 1476 de stichtingsoorkonde ondertekende op verzoek van de heer Antoine Haneron, proost van Sint-Donaas te Brugge en in naam van verschillende gezellen boogschutters die reeds actief waren en woonden in het gebied en onder de jurisdictie van het Proostse. De stichtingsoorkonde voorziet het schild van de gilde, zijnde

LIGGENDE WIP

STAANDE WIP